BEGELEIDING ZIEKTEVERZUIM – RE-INTEGRATIE – TWEEDE SPOOR – PREVENTIE UITVAL, SPECIFIEK VOOR WERKENDE MANTELZORGERS

ROL: integrale ondersteuning aan werknemers die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn.

Problemen op het werk hebben vaak invloed op de privésituatie. Andersom geldt hetzelfde en dat is ook logisch: al zijn het twee verschillende werelden, ze staan niet los van elkaar. Dat zet extra druk op degene die het betreft, maar ook op zijn/haar directe (werk)omgeving.

ROL biedt zowel preventieve als curatieve ondersteuning, waardoor mensen weer duurzaam inzetbaar zijn. Dat doen we in de vorm van een integrale aanpak, waarbij alle onderliggende factoren worden meegenomen. We verbinden hiermee twee gebieden die niet altijd automatisch verbonden zijn: onze kennis en ervaring vanuit het zorgveld, het sociaal domein met een werkgericht aanbod.

ROL werkt vanuit een mobiele spreekkamer en in de natuur. De natuur heeft ontegenzeglijk een helende werking op de geest en er is letterlijk en figuurlijk sprake van beweging.Met een frisse wind om het hoofd ontstaat er rust en ruimte voor nieuwe inzichten en verandering.
Onze aanpak is opmerkelijk en verfrissend, de oplossingen bestendig en bewezen effectief. Goed voor de medewerker zelf, zijn naasten, de hulpbehoevende, maar ook voor de werkgever en collega’s. De wereld wordt echt een stukje mooier!

VAN BUITEN WORD JE VAN BINNEN BETER