Voor werkende mantelzorgers

Bekend is dat het gros van de mantelzorgers een betaalde baan heeft en dat de combinatie van werk en zorg zwaar kan zijn. Ze hebben een verhoogd risico op uitval en overbelasting. Privéproblemen maken dat een werknemer eerder werkgerelateerde problemen gaat ervaren. Andersom werkt het ook zo: problemen op het werk spelen thuis door. 

Onderzoek wijst uit dat 75% van de mantelzorgers de belasting die ze ervaren voor zich houdt, omdat ze weinig vertrouwen hebben dat hun problemen worden opgelost en dat ze alleen maar collega’s belasten. Daarbij wordt gevreesd voor een negatieve impact  op hun loopbaan. 

De overheid hecht veel belang aan de ondersteuning die mantelzorgers bieden. Daarom wil zij dat werkgevers meer rekening houden met mantelzorgers om de combinatie van werk en zorg beter te faciliteren. 

ROL wil als ervaren, onafhankelijke partij de wereld een beetje mooier maken. 

Wij nemen de kopzorgen van mantelzorgers weg en kunnen hen, net als de overige 25%, helpen met onze bewezen aanpak, die zorgt dat alle betrokken partijen er beter van worden. 

Door vroegtijdig ondersteuning te bieden, kan uitval worden voorkomen. Daarom bieden wij een laagdrempelige mantelzorgcheck aan, die 4 gebieden onderzoekt:

  • Een preventiecheck: de EDIZ test (ervaren druk informele zorg)

  • Informatie over de wettelijke regelingen en ondersteuningsmogelijkheden

  • Hulp bij het vergroten van een netwerk waar de zorg mee gedeeld kan worden

  • Hulp hoe je meer begrip ontvangt op de werkvloer

Deze mantelzorgcheck brengt in kaart of en waar ondersteuning geboden kan worden. 

Dit werkt ook voor de werkgever. Door samen openheid te stimuleren, hen te adviseren over het ontwerpen van mantelzorg-vriendelijk beleid en medewerkers te informeren en te faciliteren.

 

mantelzorg