Missie

ROL helpt de mentale veerkracht van medewerkers te vergroten en met overtuiging en energie hun werk te doen. Wij stimuleren zelfregie en het maken van eigen keuzes. In combinatie met onze ondersteuning en bewegen in de natuur werken we naar een praktische en duurzame oplossing voor medewerkers die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn. Daarbij helpt ROL werkgevers om zo invulling te geven aan goed werkgeverschap.

Visie

Er wordt steeds meer van ons gevraagd. Menigmaal levert dat stress op, zeker in relatie met al bestaande problemen. Daarom zal er steeds vaker een beroep worden gedaan op een externe deskundige, die de juiste kennis, ervaring en aanpak in huis heeft. Door signalen vroegtijdig op te pikken en mensen in staat te stellen om te onderzoeken wat zij kunnen doen om hun welzijn (gekoppeld aan werk) te vergroten, voorkom je ziekteverzuim en is de werknemer die het even zwaar heeft, ook weer in staat om zich daarna veerkrachtig te voelen.

Over mij

Mijn naam is Inge Meijer. Gestart als groepsleidster en maatschappelijk werkster binnen de jeugdzorg, ben ik na een opleiding communicatie de PR en wervingscampagnes voor pleegzorg gaan verzorgen. Uiteindelijk bleek het zorghart toch harder te kloppen en ben ik bij een gemeente binnen het sociale domein, later als teamleider WMO gaan werken. Bij arbeidsvraagstukken kijk ik naar de samenhang en schets een breed en compleet beeld van oorzaken die meespelen om deze op een passende wijze, duurzaam op te lossen.

Naast het bieden van passende ondersteuning hebben de preventieve acties en de ondersteuning voor mantelzorgers mijn specifieke aandacht. Beter voorkomen dan genezen.

Ik geloof in het zelfhelende vermogen van de mens. Dit vermogen wordt extra geactiveerd in de natuur. Door te bewegen in een ontspannende groene omgeving ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten. In Japan is er een speciale therapie voor: Shinrin Yoku wat bosbaden betekent. Het is wetenschappelijk bewezen dat hierdoor het immuunsysteem versterkt wordt, hartslag, bloeddruk en cortisol (stresshormoon) worden verlaagd.

In 2019 ben ik gestart met het ontwikkelen van mijn eigen aanbod voor medewerkers. De kennis en ervaring met de vele mogelijkheden van reguliere ondersteuning combineer ik met arbeid specifieke ondersteuning.