Voor werkgevers

Wil je….

– de effectiviteit en tevredenheid van je medewerkers stimuleren?

– uitval van medewerkers vóór zijn? 

– de werkende mantelzorger ondersteunen? 

– inhoud geven aan goed werkgeverschap en zo bouwen aan een aansprekend imago?

Elke werkgever ziet het belang van vitale, gezonde en gemotiveerde medewerkers. Veel energie en weinig verzuim. Zij zijn goud waard bij het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. 

Maar…. het kan verkeren. Medewerkers blijven mensen. Mensen die, wellicht onopgemerkt, kampen met werkstress, privébeslommeringen of andersoortige problemen. Met (mogelijk langdurige) uitval als resultaat. Om ziekteverzuim te voorkomen, te verhelpen en het welzijn (gekoppeld aan werk) van medewerkers te vergroten, biedt ROL vier diensten aan: 

  1. Re-integratie op locatie

  2. Preventie ter voorkoming van (langdurende) uitval

  3. Mantelzorg en werk: hoe combineer je de taken?

  4. Tweede spoor na één jaar ziektewet

Deze diensten, mogelijk gekoppeld aan oplossingen vanuit WMO en de zorgverzekeringswet leiden ontegenzeglijk tot hernieuwde energie, meer vitaliteit en meer werkgeluk.

R-O-L wil als ervaren, onafhankelijke partij de wereld een beetje mooier maken door organisaties te adviseren over het ontwerpen van mantelzorg-vriendelijk beleid.  Onze aanpak heeft daarnaast een positief effect op de continuïteit en het uitdragen van goed werkgeverschap.

Ons programma: activeren in de natuur en ondersteuning vanuit andere kanalen.

ROL beschikt over een mobiele spreekkamer, die tevens wordt gebruikt om naar een mooi natuurgebied te rijden. De activering in de buitenlucht is namelijk een prima manier om je hoofd leeg te maken. Dit geeft ruime voor nieuwe inzichten en ideeën.

Tijdens de wandelsessie wordt ingegaan op alle factoren die tot verzuim hebben geleid: van fysieke klachten tot slaapproblemen, van stressgerelateerde signalen tot schuldenproblematiek.

We maken samen een programma met bouwstenen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarbij kunnen we, indien van toepassing, de werkgever verzoeken om met een specifiek aanbod te komen, zodat het herstelproces kan beginnen. Tijdens dit proces gaat de werknemer aan de slag met oefeningen, waarbij opgemerkt dat hij/zij zelf aan het roer staat, zodat er maximaal commitment is.